Thursday, January 26th – Vasant Panchami ends at 12:35 PM (Suryodaya Tithi)

Vasant Panchami ends at 12:35 PM (Suryodaya Tithi) on Thursday, January 26th.